uttale: IPA: /ˈæl.fəˌbɛt/ ˈælfəˌbɛt , SAMPA: /"{lf@%bEt/    

Oversettelser til norsk bokmål:

 • alfabet   
  (Noun  n) (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  En sortert rekke bokstaver
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
 • abc   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
In communications and data processing, the subset of a complete character set, including letters, numerals, punctuation marks, and other common symbols as well as the codes used to represent them.
 
The set of letters used when writing in a language.
 
(India) One particular letter used in writing a language.
 
(computer science) A typically finite set of distinguishable symbols.

Picture dictionary

alfabet
alfabet

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (9)

alphabeticalalfabetisk
alphabeticallyalfabetisk
alphabetizationalfabetisering
Cyrillic alphabetkyrillisk alfabet
International Alphabet of Sanskrit TransliterationIAST
International Phonetic AlphabetDet internasjonale fonetiske alfabetet
latin alphabetdet latinske alfabetet
Latin alphabetlatinske skrift
NATO phonetic alphabetFonetisk alfabet

    Vis declension

Setningseksempler med "alphabet", oversettelse minne

add example
Letters in alphabetical order.- WhateverBøker er bokstaver satt i en rekkefølge
Why? you' ve covered much more of the alphabet than I haveDu har vaert gjennom mer av alfabetet enn jeg har
& Sort Alphabetically& Sorter alfabetisk
My computer team cracked the Alphabet Bandit' s code this afternoonMitt eget datateam brøt alfabet- koden i ettermiddag
Not alphabeticalIkke alfabetisk
Get Alphabet in New LanguageHent alfabet i nytt språk ...
In the left hand pane you will see a tree view, with two choices: Alphabetically or By topic. Both contain the same entries, sorted differently, to allow you to quickly find the item of interestI ruten til venstre ser du en trevisning med to valg: Alfabetisk eller Etter emne. Begge har de samme oppføringene, men sortert forskjellig, slik at du skal kunne finne fram forere til det du er interessert i
Select Characters From Phonetic AlphabetVelg tegn fra det fonetiske alfabetetLetter selection dialog for phonetic symbols
'A' comes before 'B' in the alphabet.'A' kommer før 'B' i alfabetet.
I solved the Alphabet case over an hour agoJeg oppklarte saken for mer enn en time siden
lf you were it, how would you know our alphabet?Hvis du var det...... ville du kjent alfabetet vårt?
Learn The AlphabetLær alfabetetComment
The filename prefix should be all alphabetic charactersFilnavnprefikset bør bare inneholde bokstaver
Alphabetic Presentation FormsAlfabetiske presentasjonsformerKCharselect unicode block name
Health topics by alphabetical orderHelsetemaer i alfabetisk rekkefølge
If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password fileHvis dette valget er avkrysset, vil KDM sortere brukerlista alfabetisk. Ellers listes brukerne i samme rekkefølge som i password-fila
AlphabeticallyAlfabetisk
Invokes dialog page with characters from phonetic alphabetStarter dialogside med tegn fra det fonetiske alfabetet
It' s a letter of the alphabet, as far as I knowDet er en bokstav i alfabetet, så vidt jeg vet
The Zodiac AlphabetDen het Zodiac- alfabetet
& kword; Import/Export Filter Developers (AlphabeticallyUtviklere av & kword; s import/eksportfiltre (alfabetisk
You know, the alphabetDu vet, alfabetet
I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal AlphabetHenry Higgins, forfatteren av Higgins universale alfabet
Viser side 1. Fant 44 setninger matching frasen alphabet.Funnet i 1,718 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.