uttale: IPA: /ˈæl.fəˌbɛt/ ˈælfəˌbɛt , SAMPA: /"{lf@%bEt/    

Oversettelser til norsk bokmål:

 • alfabet   
  (Noun  n) (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  En sortert rekke bokstaver
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
 • abc   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
In communications and data processing, the subset of a complete character set, including letters, numerals, punctuation marks, and other common symbols as well as the codes used to represent them.
 
The set of letters used when writing in a language.
 
(India) One particular letter used in writing a language.
 
(computer science) A typically finite set of distinguishable symbols.

Picture dictionary

alfabet
alfabet

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (9)

alphabeticalalfabetisk
alphabeticallyalfabetisk
alphabetizationalfabetisering
Cyrillic alphabetkyrillisk alfabet
International Alphabet of Sanskrit TransliterationIAST
International Phonetic AlphabetDet internasjonale fonetiske alfabetet
latin alphabetdet latinske alfabetet
Latin alphabetlatinske skrift
NATO phonetic alphabetFonetisk alfabet

    Vis declension

Setningseksempler med "alphabet", oversettelse minne

add example
a KDE program to learn the alphabetEt KDE-program for å lære alfabetetName
I solved the Alphabet case over an hour agoJeg oppklarte saken for mer enn en time siden
European AlphabetsEuropeiske alfabeterKCharSelect section name
Within this category, is an alphabetical list of all frames that contain data from other & koffice; applicationsI denne kategorien fins en alfabetisk liste over alle rammer som inneholder data fra andre & koffice;-applikasjoner
We solved the Alphabet crimesAlfabet- forbrytelsene er oppklart
Sort AlphabeticallySorter alfabetisk
I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal AlphabetHenry Higgins, forfatteren av Higgins universale alfabet
lf you were it, how would you know our alphabet?Hvis du var det...... ville du kjent alfabetet vårt?
The list of available sessions will reflect what programs are installed along with any user defined sessions. The session list will be alphabetized for quick viewingLista over tilgjengelige økter viser hvilke programmer som er installert, sammen med brukerdefinerte økter. Lista er sortert alfabetisk for raskt gjennomsyn
Learn The AlphabetLær alfabetetComment
Cain' s the Alphabet killer, Dent gets away scot- freeDent går fri, saken er avsluttet
In the left hand pane you will see a tree view, with two choices: Alphabetically or By topic. Both contain the same entries, sorted differently, to allow you to quickly find the item of interestI ruten til venstre ser du en trevisning med to valg: Alfabetisk eller Etter emne. Begge har de samme oppføringene, men sortert forskjellig, slik at du skal kunne finne fram forere til det du er interessert i
If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password fileHvis dette valget er avkrysset, vil KDM sortere brukerlista alfabetisk. Ellers listes brukerne i samme rekkefølge som i password-fila
Alphabetic Presentation FormsAlfabetiske presentasjonsformerKCharselect unicode block name
'A' comes before 'B' in the alphabet.'A' kommer før 'B' i alfabetet.
The Zodiac AlphabetDen het Zodiac- alfabetet
Health topics by alphabetical orderHelsetemaer i alfabetisk rekkefølge
Who knows the next letter in the alphabet after E?Hvem vet neste bokstaven i alfabetet etter E?
The filename prefix should be all alphabetic charactersFilnavnprefikset bør bare inneholde bokstaver
Not alphabeticalIkke alfabetisk
& kword; Developers (Alphabetically& kword;-utviklere (alfabetisk
& Sort Alphabetically& Sorter alfabetisk
All I can tell you now is that we are confident that we have identified the Alphabet BanditDet eneste jeg kan si er at vi vet hvem alfabet- banditten er
AlphabeticallyAlfabetisk
Viser side 1. Fant 44 setninger matching frasen alphabet.Funnet i 1,497 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.