Oversettelser til norsk bokmål:

 • bånn gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • bånn pinne   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • full gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt gasspådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt pådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • klampen i bånn   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control

Andre betydninger:

 
A maximum level of speed, effort, or risk.
 
All out; at maximum speed, effort, or risk.
 
A maximum setting on an engine or motor control.

    Vis declension

Setningseksempler med "full throttle", oversettelse minne

add example
Going to full throttleGir full gass
It' s sailing at full throttleDen seiler av gårde i ‧ km i timen
The throttle jammed open!Håndtaket sitter fast!
It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled outBilen var rigget til å kjøre etfor kaien
Next to the throttle is the air speed gaugeVed siden av gassen er hastighetsmåleren
Throttling back for starboard turnKlar til vending!
Ease up on the throttleLett på gassen
If you say " I told you so ", I' il throttle you!Sier du " hva sa jeg? ", så kveler jeg deg!
We also have abnormal vibrations in engines one and two.I had no choice but to throttle backVi har vibrasjoner i motor ‧ og ‧, så jeg måtte senke farten
Radiation is coming from the damaged throttleStrålingen er fra spjeldmontasjen
An ‧.I bet the full amount. The full amount, huh? Well, let me look at you hereLa meg få se på deg
YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday nameYYYY Året med århundre som desimaltall. YY Året uten århundre som desimaltall. MM Måneden som desimaltall. mM Måneden som desimaltall. KORTMÅNED De første tre bokstavene til navnet på måneden. MÅNED Månedens fulle navn. DD Dagen i måneden som desimaltall. dD Dagen i måneden som desimaltall. KORTUKEDAG De første tre bokstavene i navnet på ukedagen. UKEDAG Det fulle navnet på ukedagen
I pay a full day' s wages, and expect a full day' s workJeg betaler full dags lonn, og forventer full dags arbeid
" Thy head is full of quarrel like an egg is full of meat. "" Ditt hode er fullt av krangel som et egg er fullt av føde
All I see is a full- grown darkie with his hands full of stolen grubJeg ser bare en svarting med favnen full av mat
Select from which region the histogram will be computed here: Full Image: Compute histogram using the full image. Selection: Compute histogram using the current image selectionher kan du velge fra hvilken region histogrammet skal beregnes: Hele bildet: Beregn histogrammet ved hjelp av hele bildet. Merking: Beregn histogrammet ved hjelp av merket område
A full three weeks aheadTre hele uker foran
It looks like a doss, like a soft option...... but living like this, it' s a full- time businessVirker som et latmannsliv, en lett utvei... men å leve sånn er en heldagsjobb
The glass is way more than half full here, PrueDu ser altfor mørkt på det
Show full formVis hele skjemaet
We' ve got a fence with a lube hose in his mouth...... automatic weapons, priors on every one of these Asian punks...... a garage full of DVD players and generally psychotic behaviorVi har en heler med en oljeslange i munnen... automatvåpen, domfellelse på alle de asiatiske slynglene... en garasje med DVD- spillere og generell psykotisk atferd
Can you imagine me in a convent full of nuns?Kan du tenke deg meg i et nonnekloster?
Full circleRingen er sluttet
Um, in a-- in a year, when the court gives its full authorization to the bankOm et år, når retten tillater det
Viser side 1. Fant 771 setninger matching frasen full throttle.Funnet i 11,481 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.