uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
Drop from the bar at top left and you will get to the gold. Exit right and up, on the ladders that appear. Go across the top until you are seven or eight spaces from the right, then go down. As you head diagonally down to the left, there are two false bricks. Drop into the second one, stay inside it and dig right. Now fall into a string of ladders that leads down and to the leftSlipp deg ned fra stanga øverst til venstre for å få tak i gullet. Gå ut til høyre og opp, på stigene som kommer fram. Gå oppe til du er sju eller åtte plasser fra høyre kant, og gå så ned. Når du går på skrå ned til venstre, er det to falske mursteiner. Slipp deg ned i den andre av dem, bli der inne, og grav til høyre. Hopp så ned til stigene som fører ned og til venstre & ‧; ...
Look, why don' t you take the one on the left?Ta henne til venstre
You' ve left it on the landingDu etterlot det i trappen
Select the text style you want to edit from the list on the left by clicking once with the & LMB;. Now you can make the changes you want to this text styleVelg tekststilen du vil redigere fra lista til venstre ved å trykke én gang med venstre museknapp. Nå kan du gjøre de endringene du vil i denne tekststilen
The folder contains your people' s whereabouts, everyone that was on the island that leftDu finder adresserne på dine venner i mappen
Your cabin is the last on the left, Mr. BaxterSiste lugar på venstre hånd, Mr Baxter
The Status Bar runs across the bottom of the & konqueror; 's window and often shows general information about whatever the mouse pointer is hovering over. If you have split the main window into a number of views you will get an Status Bar for each view, and it will include a small green light at the left hand end to show which is the active view. Right clicking on the Status Bar brings up the Status Bar Right Mouse Button MenuStatuslinja går langs nedre kant av & konqueror; s vindu og viser ofte generell informasjon om det som musemarkøren peker på akkurat nå. Hvis du har delt hovedvinduet i flere småvinduer, vil du få en statuslinje for hvert vindu, det aktive vinduet har et lite grønt lys på venstre side. Høyreklikk på statuslinja for å få opp menyen for høyre museknapp
You got a scuff on the toe of this left shoeDu har en slitt tå på venstre sko
Well, the old MG was pretty fast and agile in its day and you have to be too. You can try digging three bricks left and one centre to kill one of the enemies right at the start, but chances are he will fall into the pot hole on the right and you will have no chance of collecting the last lot of goldVel, den gamle MG-en var ganske kjapp og smidig i sin tid, og det må du også være. Du kan prøve å grave tre mursteiner til venstre og én i midten for å drepe én av fiendene med én gong, men han vil nok ramle ned i veihullet til høyre, og da har du ingen mulighet til å få tak i den siste gullklumpen
The first option is labeled Keep lines together. If this option is selected, then all of the lines of the paragraph will remain on the same page. If this is not selected, & kword; may choose to move part of a paragraph to a new page or frame. For most work, this option is usually left uncheckedDet første et er merket Hold linjer sammen. Hvis dette er valgt vil alle linjer i avsnittet holdes sammen på samme side. Hvis det ikke er krysset av kan & kword; velge å flytte deler av avsnittet til ei ny side eller ramme. For de fleste formål kan dette valget stå åpent
If you look on the leftHvis du ser til venstre
There' s an ‧ on the left, sirTil venstre er en ‧- er, sir
Left click on a folder icon or name and & konqueror; will descend into (show the contents of) that folderVenstre-klikke på et katalogikon eller-navn, og & konqueror; vil gå inn i den katalogen og vise innholdet der
Yeah, pattern marks on Morin' s neck show the killer' s left- handedMerkene på Morins hals viser at morderen var keivhendt
On the left sidevenstre side
" and left him bleeding to death on the sidewalk" og etterlot ham blødende på fortauet
Ready on the leftKlar til venstre
Or left click on world shaped icon on the panel or desktop to open & konqueror; in browser modeEller venstre-klikk på ikonet formet som jordkloden for å starte & konqueror; som nettleser
At top centre dig two bricks. As they re-appear, dig two more, run across the top and dig next to the short ladder. Drop in and collect the gold. You have no time to spare! Clear the bottom left last. To go right, fall into a false brick under a short ladder, then climb along just under the concrete. In the middle of the right hand side, stand under the right hand bar next to the hole, dig left, drop into a false brick, then dig twice more, moving down and left. Lastly, stand on the short ladder, dig your escape brick on the right, run like mad round to the hole, drop in, collect the gold, fall through some bricks and dig again to escapeOppe i midten graver du to mursteiner. Når de holder på å dukke opp igjen, graver du to til, og springer bort og graver ved siden av den korte stigen. Hopp ned og plukk opp gullet. Her har du dårlig tid! Ta området nede til venstre til slutt. For å komme til høyre hopper du gjennom en falsk murstein under en kort stige, og klatrer bortover rett under betongen. I midten av området til høyre stiller du deg under stanga til høyre, ved siden av hullet. Grav til venstre, hopp gjennom en falsk murstein, grav to ganger, og gå ned og til venstre. Til slutt står du på den korte stigen, graver en fluktrute til høyre, springer som en villmann rundt til hullet, hopper ned, samler gullet, hopper gjennom noen mursteiner og graver igjen for å rømme
In order to make it as easy as possible, the & kcontrolcenter; has organized similar options into groups. Each group is called a module. When you click on the name of a module in the left window, you will be presented with the options of the module on the right& kcontrol; har slått sammen oppsett som likner hverandre til grupper. Hver gruppe kalles en modul. Når du trykker på et modulnavn i venstre vindu får du på høyre side se et vindu med oppsettet for modulen
There' s a camera on the bus just over my left shoulderDet er et kamera foran i bussen
Window One Desktop to the LeftFlytt vinduet et skrivebordet til venstre
Clicking the & MMB; on a file or folder name or icon does essentially the same as left clicking except that it usually does it in a new & konqueror; window, unless the Open links in new tab instead of in new window box has been checked in the Behavior page of the Settings Configure Konqueror... dialog. & konqueror; can open links on pages and Bookmarks, as well as the Home, Up, Back and Forward entries in a new tab or windowNår du trykker & MMB;, på et fil-eller katalognavn eller et ikon skjer det samme som venstre-klikking, bortsett fra at den vanligvis åpner et nytt & konqueror;-vindu. Unntaket er om Åpne linker i ny fane istedenfor i nytt vindu-boksen er krysset av på Oppførsel-siden av Innstillinger Tilpass konqueror. & konqueror; kan åpne lenker på sider og Bokmerker, og Hjem, Opp, Tilbake og Framover-elementene i en ny fane eller et nytt vindu
Viser side 1. Fant 119922 setninger matching frasen on the left.Funnet i 184,74 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.