Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
a verb that is accompanied by a direct object
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be usedFant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
Verb Entailment (for some verbs onlyVerbavledning (bare for noen verb
Verb Frames (examples of useVerbstruktur (eksempler på bruk
Get to the verbKom rett på sak
Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs onlySynonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
This verb is normally used only in the third person.Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
You just used " dick " as a noun, ad jective and a verbDu brukte " kødd " som substantiv, adjektiv og verb
A sentence normally has a subject and a verb.En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
Cause To (for some verbs onlyGrunn til (bare for noen verb
But the only cops allowed to live outside New York were transit cops.Because the Transit Authority was also run by Jersey and ConnecticutMen befordringsbetjenter var de eneste som fikk bo utenfor New York
And unfortunately it' s become detained in transit a littleDessverre ble den heftet på reisen
The reproduction has been stolen in transitReproduksjonen er stjålet i transitt
Inspector, I have Lieutenant Patrone of the Transit Police on the lineJeg har overbetjent Patrone fra trafikkpolitiet på linjen
I know it' s a lot to ask, but this is a difficult transition for themDet er mye å be om, men det er en stor omveltning for dem
You could be experiencing some transitional anger caused by the shootingDu kan lide av overført sinne Forårsaket av skyteepisoden
And when you die, and die you shall... your transition shall be to the sound ofOg når dere dør, og dø skal dere... skal overgangen skje til lyden av
You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transitDu er i ferd med å starte sikkermodus. Alle overføringer blir krypterte om ikke annet er sagt. Dette betyr at ingen uvedkommende lett kan få tilgang til det du overfører
I' m in a transition phase right nowJeg er i en overgangsfase
A transit cop spotted Kimble on the El, he is heading toward BalboEn trafikkpurk så Kimble på høybanen mot Balbo
Random TransitionVilkårlig overgang
Transition ElementsTransisjonsmetaller
State TransitionTilstandsoverføring
The drop down box labeled Blending: contains the options to make a smooth transition (blend) from the wallpaper as it changes to the backgroundDet tredje fanebladet, Avansert, inneholder oppsett for å lage en jevn overgang fra tapet til bakgrunn
It is not clear to me when the transition from mother to horse takes placeDet er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
Selects the color of the transition elementsVelger farge for transisjonsmetallene
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 3,784 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.