Oversettelser til engelsk:

 • tooth           
  (Noun  ) (verb, noun   ) [human]
   
  saw tooth
   
  biological tooth
 • cog   
  (verb, noun   )
 • prong   
  (noun   )
 • tine   
  (Noun  ) (noun   )
   
  prong
 • teeth   

Andre betydninger:

 
tooth

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (4)

Steve TannerSteve Tanner
tann for tanneye for an eye
tannlegedentist;
øye for øye, tann for tann; eye for an eye, a tooth for a tooth

    Vis declension

Setningseksempler med "tann", oversettelse minne

add example
Det er som å gå til tannlegenIt' s like going to the dentist.It' s worse
Du må provosere skikkelig for å miste en tannYou got to do some provoking to lose a tooth
Duane Tanner har et slikt arrDuane Tanner' s got a scar like that.But I know him
Skal du drepe Beverly Tanner?You' re gonna kill Beverly Tanner?
Spis opp, tannlegeEat up, dentist
Ikke så høy som flygeledere, men det er langt flere tannleger-- enn flygeledere. Så i rene tall, vinner du fortsattNot as high as air traffic controllers, but there are far more dentists...... than air traffic controllers, so in pure numbers, you' re still winning
Og en halv tann.- Her borteYou haven' t broken up with her yet
Gærningen har blod på tannCrazy buck' s gone blood simple
tannlegen min ut som deg, ville jeg tatt en rotfylling i våken tilstandBoy, if my dentist looked like you I' d stay awake during a root canal
Mener du at tannleger er annerledes?You think that dentists are so different from me and you?
Tannlegen sier:" Hvis du tror du er en møll, hvorfor kom du til tannlegen da? "The dentist says, " If you think you' re a moth, why are you in a dentist' s office? "
Nei, det var du tydelig på da du ble sammen med tannlegenNo, no, no.You made that very clear when you shacked up with that, uh mark, the orthodontist
Er du ikke bare tannlegen min?Aren' t you just my orthodontist?
Jeg kuttet knoken min mot tanna hans, ikke sant?I cut my knuckle knocking his teeth out, right?
Jeg vet det, han er tannlegen minI know, he' s my dentist
Skal vi ta kaffen ut på piazza ' en... eller vil du gå opp og lege tannen?Shall we take our coffee out to the piazza...... or do you want to go upstairs and nurse that tooth?
Men er jeg hund, så vokt deg for min tannBut since I am a dog, beware my fangs
Tannen min bringer lykke, brorMy tooth brings special luck, brother
Hun slo ham i en tann med en stein... og han fortalte rektor at hun hadde skrevet av prøvene hansShe hit him in the tooth with a rock...... and he told the principal she' d been cheating off his papers
Du er den eneste tannlegen, jeg kjenner, som ikke tjener pengerOnly dentist I know who can' t make money.Oh, really?
Nei, tannlegeneNo, the dentists
Jeg skal ha rotfylling i en tann den samme ukenI' m having my root canal the same week
Er denne tannen løs?Hey, is this tooth loose here?
Tannen min, bror.Den du slo utMy tooth, brother, the one you knock out
Han er bare en tannlegeKramer, he' s just a dentist
Viser side 1. Fant 70 setninger matching frasen tann.Funnet i 0,451 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.