uttale: IPA: /ˈæl.fəˌbɛt/ ˈælfəˌbɛt , SAMPA: /"{lf@%bEt/    

Oversettelser til norsk bokmål:

 • alfabet   
  (Noun  n) (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  En sortert rekke bokstaver
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  an ordered set of letters used in a language
 • abc   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
(India) One particular letter used in writing a language.
 
(computer science) A typically finite set of distinguishable symbols.
 
The set of letters used when writing in a language.
 
In communications and data processing, the subset of a complete character set, including letters, numerals, punctuation marks, and other common symbols as well as the codes used to represent them.

Picture dictionary

alfabet
alfabet

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (10)

alphabet bookabc-bok
alphabeticalalfabetisk
alphabeticallyalfabetisk
alphabetizationalfabetisering
Cyrillic alphabetkyrillisk alfabet
International Alphabet of Sanskrit TransliterationIAST
International Phonetic AlphabetDet internasjonale fonetiske alfabetet; det internasjonale fonetiske alfabetet
latin alphabetdet latinske alfabetet
Latin alphabetlatinske skrift
NATO phonetic alphabetFonetisk alfabet

    Vis declension

Setningseksempler med "alphabet", oversettelse minne

add example
& kword; Developers (Alphabetically& kword;-utviklere (alfabetisk
It' s just from the alphabetI alfabetet
The Zodiac AlphabetDen het Zodiac- alfabetet
In the left hand pane you will see a tree view, with two choices: Alphabetically or By topic. Both contain the same entries, sorted differently, to allow you to quickly find the item of interestI ruten til venstre ser du en trevisning med to valg: Alfabetisk eller Etter emne. Begge har de samme oppføringene, men sortert forskjellig, slik at du skal kunne finne fram forere til det du er interessert i
Sort files alphabeticallySorter filer alfabetisk
'A' comes before 'B' in the alphabet.'A' kommer før 'B' i alfabetet.
Not alphabeticalIkke alfabetisk
Upper AlphabeticalAlfabetisk, store bokstaver
Have you thought about anybody else but yourself and your obsession with ‧ letters of the alphabet arranged in a hyphenated name?Har du tenkt pa noen andre enn deg selv, og din besettelse av ‧ bokstaver som danner et dobbeltnavn?
Invokes dialog page with characters from phonetic alphabetStarter dialogside med tegn fra det fonetiske alfabetet
Letters in alphabetical order.- WhateverBøker er bokstaver satt i en rekkefølge
Lower AlphabeticalAlfabetisk, små bokstaver
All I can tell you now is that we are confident that we have identified the Alphabet BanditDet eneste jeg kan si er at vi vet hvem alfabet- banditten er
If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password fileHvis dette valget er avkrysset, vil KDM sortere brukerlista alfabetisk. Ellers listes brukerne i samme rekkefølge som i password-fila
Why? you' ve covered much more of the alphabet than I haveDu har vaert gjennom mer av alfabetet enn jeg har
We solved the Alphabet crimesAlfabet- forbrytelsene er oppklart
Now, I want you to march right up to that blackboard... and write the names of all the apostles alphabeticallyGå til tavla og skriv opp de tolv apostlene i alfabetisk rekkefølge
lf you were it, how would you know our alphabet?Hvis du var det...... ville du kjent alfabetet vårt?
The list of available sessions will reflect what programs are installed along with any user defined sessions. The session list will be alphabetized for quick viewingLista over tilgjengelige økter viser hvilke programmer som er installert, sammen med brukerdefinerte økter. Lista er sortert alfabetisk for raskt gjennomsyn
Within this category, is an alphabetical list of all frames that contain data from other & koffice; applicationsI denne kategorien fins en alfabetisk liste over alle rammer som inneholder data fra andre & koffice;-applikasjoner
You know, the alphabetDu vet, alfabetet
The filename prefix should be all alphabetic charactersFilnavnprefikset bør bare inneholde bokstaver
My computer team cracked the Alphabet Bandit' s code this afternoonMitt eget datateam brøt alfabet- koden i ettermiddag
Learn The AlphabetLær alfabetetComment
& Sort Alphabetically& Sorter alfabetisk
Viser side 1. Fant 44 setninger matching frasen alphabet.Funnet i 1,231 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.