uttale: IPA: /ˈæl.fəˌbɛt/ ˈælfəˌbɛt , SAMPA: /"{lf@%bEt/    

Oversettelser til norsk bokmål:

 • alfabet   
  (Noun  n) (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  En sortert rekke bokstaver
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  an ordered set of letters used in a language
 • abc   
  (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language

Andre betydninger:

 
(India) One particular letter used in writing a language.
 
(computer science) A typically finite set of distinguishable symbols.
 
The set of letters used when writing in a language.
 
In communications and data processing, the subset of a complete character set, including letters, numerals, punctuation marks, and other common symbols as well as the codes used to represent them.

Picture dictionary

alfabet
alfabet

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (14)

alphabetic
alfabetisk
alphabetical
alfabetisk
alphabetically
alfabetisk
alphabetization
alfabetisering
Cyrillic alphabet
kyrillisk alfabet
Glagolitic alphabet
glagolittiske alfabet
International Phonetic Alphabet
Det internasjonale fonetiske alfabetet; det internasjonale fonetiske alfabetet; Mitt hjerte alltid vanker I Jesu førderum, Der samles mine tanker Som I sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme Der har min tro sin skatt Jeg kan dig aldri glemme Velsingnet Julenatt Akk kom
latin alphabet
det latinske alfabetet
Latin alphabet
latinske skrift
NATO phonetic alphabet
Fonetisk alfabet

    Vis declension

Setningseksempler med "alphabet", oversettelse minne

add example
en Letters in alphabetical order.- Whatever
nb Bøker er bokstaver satt i en rekkefølge
en & kword; Developers (Alphabetically
nb & kword;-utviklere (alfabetisk
en The Zodiac Alphabet
nb Den het Zodiac- alfabetet
en Have you thought about anybody else but yourself and your obsession with ‧ letters of the alphabet arranged in a hyphenated name?
nb Har du tenkt pa noen andre enn deg selv, og din besettelse av ‧ bokstaver som danner et dobbeltnavn?
en Cain' s the Alphabet killer, Dent gets away scot- free
nb Dent går fri, saken er avsluttet
en It' s just from the alphabet
nb I alfabetet
en Not alphabetical
nb Ikke alfabetisk
en Sort files alphabetically
nb Sorter filer alfabetisk
en 'A' comes before 'B' in the alphabet.
nb 'A' kommer før 'B' i alfabetet.
en If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password file
nb Hvis dette valget er avkrysset, vil KDM sortere brukerlista alfabetisk. Ellers listes brukerne i samme rekkefølge som i password-fila
en My computer team cracked the Alphabet Bandit' s code this afternoon
nb Mitt eget datateam brøt alfabet- koden i ettermiddag
en Within this category, is an alphabetical list of all frames that contain data from other & koffice; applications
nb I denne kategorien fins en alfabetisk liste over alle rammer som inneholder data fra andre & koffice;-applikasjoner
en Tell them you' re teaching me the alphabet
nb Hvorfor sier du at du lærer meg alfabetet?
en In the left hand pane you will see a tree view, with two choices: Alphabetically or By topic. Both contain the same entries, sorted differently, to allow you to quickly find the item of interest
nb I ruten til venstre ser du en trevisning med to valg: Alfabetisk eller Etter emne. Begge har de samme oppføringene, men sortert forskjellig, slik at du skal kunne finne fram forere til det du er interessert i
en The filename prefix should be all alphabetic characters
nb Filnavnprefikset bør bare inneholde bokstaver
en Now, I want you to march right up to that blackboard... and write the names of all the apostles alphabetically
nb Gå til tavla og skriv opp de tolv apostlene i alfabetisk rekkefølge
en All I can tell you now is that we are confident that we have identified the Alphabet Bandit
nb Det eneste jeg kan si er at vi vet hvem alfabet- banditten er
en I solved the Alphabet case over an hour ago
nb Jeg oppklarte saken for mer enn en time siden
en Upper Alphabetical
nb Alfabetisk, store bokstaver
en lf you were it, how would you know our alphabet?
nb Hvis du var det...... ville du kjent alfabetet vårt?
en Who knows the next letter in the alphabet after E?
nb Hvem vet neste bokstaven i alfabetet etter E?
en Sort Alphabetically
nb Sorter alfabetisk
en You know, the alphabet
nb Du vet, alfabetet
Viser side 1. Fant 44 setninger matching frasen alphabet.Funnet i 1,313 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.