uttale: IPA: /ˈæl.fəˌbɛt/ ˈælfəˌbɛt , SAMPA: /"{lf@%bEt/    

Oversettelser til norsk bokmål:

 • alfabet   
  (Noun  n) (noun   )
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  En sortert rekke bokstaver
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  an ordered set of letters used in a language
 • abc   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
(India) One particular letter used in writing a language.
 
(computer science) A typically finite set of distinguishable symbols.
 
The set of letters used when writing in a language.
 
In communications and data processing, the subset of a complete character set, including letters, numerals, punctuation marks, and other common symbols as well as the codes used to represent them.

Picture dictionary

alfabet
alfabet

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (10)

alphabet bookabc-bok
alphabeticalalfabetisk
alphabeticallyalfabetisk
alphabetizationalfabetisering
Cyrillic alphabetkyrillisk alfabet
International Alphabet of Sanskrit TransliterationIAST
International Phonetic AlphabetDet internasjonale fonetiske alfabetet; det internasjonale fonetiske alfabetet
latin alphabetdet latinske alfabetet
Latin alphabetlatinske skrift
NATO phonetic alphabetFonetisk alfabet

    Vis declension

Setningseksempler med "alphabet", oversettelse minne

add example
It' s just from the alphabetI alfabetet
Not alphabeticalIkke alfabetisk
Sort AlphabeticallySorter alfabetisk
The Zodiac AlphabetDen het Zodiac- alfabetet
Letters in alphabetical order.- WhateverBøker er bokstaver satt i en rekkefølge
Now, I want you to march right up to that blackboard... and write the names of all the apostles alphabeticallyGå til tavla og skriv opp de tolv apostlene i alfabetisk rekkefølge
lf you were it, how would you know our alphabet?Hvis du var det...... ville du kjent alfabetet vårt?
a KDE program to learn the alphabetEt KDE-program for å lære alfabetetName
Lower AlphabeticalAlfabetisk, små bokstaver
& Sort Alphabetically& Sorter alfabetisk
I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal AlphabetHenry Higgins, forfatteren av Higgins universale alfabet
If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password fileHvis dette valget er avkrysset, vil KDM sortere brukerlista alfabetisk. Ellers listes brukerne i samme rekkefølge som i password-fila
You know, the alphabetDu vet, alfabetet
Get Alphabet in New LanguageHent alfabet i nytt språk ...
I solved the Alphabet case over an hour agoJeg oppklarte saken for mer enn en time siden
The list of available sessions will reflect what programs are installed along with any user defined sessions. The session list will be alphabetized for quick viewingLista over tilgjengelige økter viser hvilke programmer som er installert, sammen med brukerdefinerte økter. Lista er sortert alfabetisk for raskt gjennomsyn
The filename prefix should be all alphabetic charactersFilnavnprefikset bør bare inneholde bokstaver
In the left hand pane you will see a tree view, with two choices: Alphabetically or By topic. Both contain the same entries, sorted differently, to allow you to quickly find the item of interestI ruten til venstre ser du en trevisning med to valg: Alfabetisk eller Etter emne. Begge har de samme oppføringene, men sortert forskjellig, slik at du skal kunne finne fram forere til det du er interessert i
Within this category, is an alphabetical list of all frames that contain data from other & koffice; applicationsI denne kategorien fins en alfabetisk liste over alle rammer som inneholder data fra andre & koffice;-applikasjoner
Sort files alphabeticallySorter filer alfabetisk
Tell them you' re teaching me the alphabetHvorfor sier du at du lærer meg alfabetet?
We solved the Alphabet crimesAlfabet- forbrytelsene er oppklart
Cain' s the Alphabet killer, Dent gets away scot- freeDent går fri, saken er avsluttet
Viser side 1. Fant 44 setninger matching frasen alphabet.Funnet i 1,877 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.