uttale: IPA: əˈɹaɪ.vəl /əˈɹaɪ.vəl/ , SAMPA: @"r\aI.v@l /@"r\aI.v@l/          

Oversettelser til norsk bokmål:

 • ankomst   
  (Noun  m) (noun   )
   
  act of arriving or something that has arrived
   
  act of arriving or something that has arrived
 • komme   
  (verb   )

Andre betydninger:

 
the attainment of an objective, especially as a result of effort
 
the act of arriving or something that has arrived
 
Act of reaching a certain place.

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (4)

arriveankomme
arrive atoppnå; vinne
ArrivedAnkommet
We Have ArrivedWe Have Arrived

    Vis declension

Setningseksempler med "arrival", oversettelse minne

add example
The beautiful people have arrivedDe rike og vakre er kommet
It arrived...... ‧ years agoDet landet...... for ‧ år siden
Pardon me, Caesar, but you asked me to let you know when Appius Junius Silanus arrivedUnnskyld meg, Cæsar, men Appius Junius Silanus er her nå
UAV wiII arrive at PJ‧- ‧ in three... two... oneUAV ankommer PJ‧- ‧ om tre... to... ett
Listen, the gold arrives tomorrowGullet kommer i morgen
It arrived eight days agoDet kom for atte dager siden
Christine... ever since I arrivedChristine... siden jeg kom hit
First Brother mentioned that as soon as Father arrives...... he will ask permission to leaveNå vil min eldste storebror be far om tillatelse til å dra
It' s vital that we' ve agreed a common policy before the arrival ofDet er viktig at vi er enige om en felles Iinje før
Tonight, as soon as Lord Katsuyori arrives, we will have a conference of the entire clanl kveld, så snart lensherre Katsuyori ankommer, skal vi ha en konferanse med hele klanen
I think it was Julius Beaufort who started the new fashion...... by making his wife clap her new clothes on her back as soon as they arrivedJeg tror det var Julius Beaufort som lanserte den nye moten... ved å la sin kone hoppe i de nye klærne så snart de kom
Well, news of my arrival leakedNyheten om min ankomst ble lekket
After making a slight adjustment we arrived at the rendezvous point- a Los Angeles city high schoolEtter å ha foretatt en liten justering kom vi fram ved møtestedet- en Los Angeles ungdomsskole
Arrive Thursday at border with narcotics load and Ritchie' s girlANKOMST TIL GRENSEN TORSDAG MED NARKOTIKA LASS OG RITCHIE IENITE
Your guests have arrived, AmbassadorDine gjester har ankommet, ambassadør
It was blocked off by our long- lost friends...... who had finally arrivedSjøveien var sperret-- av våre etterlengtede venner,-- som endelig var kommet
Ich arrived in LA und cunningly avoided being snapped by the waiting paparazziI LA unngikk jeg å bli fotografert av ventende paparazzi
From the radioactivity in the atmosphere,I estimate we have arrived ‧ years after the Third World WarRadioaktiviteten i atmosfæren tyder på at det er ti år etter ‧. verdenskrig
You' ve wanted me out of town ever since I arrivedDu har prøvd a fa meg ut av denne byen helt siden jeg kom
The team' s arriving at Woodlawn nowTeamet ankommer Woodlawn nå
No, it has not arrived yetNei, vi er trygge
Today, as we arrive... or when we leavel dag, når vi ankommer... eller når vi reiser
Viser side 1. Fant 311 setninger matching frasen arrival.Funnet i 4,009 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.