Oversettelser til norsk bokmål:

 • bånn gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • bånn pinne   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • full gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt gasspådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt pådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • klampen i bånn   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control

Andre betydninger:

 
A maximum level of speed, effort, or risk.
 
All out; at maximum speed, effort, or risk.
 
A maximum setting on an engine or motor control.

    Vis declension

Setningseksempler med "full throttle", oversettelse minne

add example
en It' s sailing at full throttle
nb Den seiler av gårde i ‧ km i timen
en Going to full throttle
nb Gir full gass
en It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled out
nb Bilen var rigget til å kjøre etfor kaien
en Throttling back for starboard turn
nb Klar til vending!
en Radiation is coming from the damaged throttle
nb Strålingen er fra spjeldmontasjen
en If you say " I told you so ", I' il throttle you!
nb Sier du " hva sa jeg? ", så kveler jeg deg!
en Next to the throttle is the air speed gauge
nb Ved siden av gassen er hastighetsmåleren
en We also have abnormal vibrations in engines one and two.I had no choice but to throttle back
nb Vi har vibrasjoner i motor ‧ og ‧, så jeg måtte senke farten
en The throttle jammed open!
nb Håndtaket sitter fast!
en Ease up on the throttle
nb Lett på gassen
en It' s been a week full of surprises
nb Uka er full av overraskelser
en %‧ % probability of being spam with confidence %‧ %. Full report: Probability=%‧ Confidence=%
nb % ‧ % sannsynlighet for å være søppelpost med konfidens % ‧ %. Full rapport: Sannsynlighet=% ‧ Konfidens=%
en Just a basement full of skunk fill jars, in some crap farmer house
nb Det er bare en kjeller full av hermetikk, på en gammel bondegård
en I now feel I have a full grasp of lmpressionism
nb Jeg føler klart at jeg nå forstår impresjonismen
en Please enable the desktop effects to get full transparency support in SuperKaramba
nb For å få støtte i SuperKaramba for full gjennomsiktighet må skrivebordseffekter slås på
en Remember our pact: full disclosure
nb Ikke glem pakten
en Use full email address for retrieval
nb Bruk hele e-postadressen for henting
en The gods left a shovel full of sand to keep us up
nb Gud har kastet en spade med sand under oss
en I' m sorry you got stuck here, but I' ve had my hands full this week
nb Beklager at du ble sittende her, men jeg har vært opptatt denne uka
en YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday name
nb YYYY Året med århundre som desimaltall. YY Året uten århundre som desimaltall. MM Måneden som desimaltall. mM Måneden som desimaltall. KORTMÅNED De første tre bokstavene til navnet på måneden. MÅNED Månedens fulle navn. DD Dagen i måneden som desimaltall. dD Dagen i måneden som desimaltall. KORTUKEDAG De første tre bokstavene i navnet på ukedagen. UKEDAG Det fulle navnet på ukedagen
en To-do list view uses full window
nb Gjøremålliste vises i fullt vindu
en They shall not hurt, nor destroy, in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the Lord... as the waters cover the sea. "
nb " lngen skader eller ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. "" For landet er fylt av kjennskap til Herren-- som vannet dekker havets bunn. "
en But we were all full of hope in the camp here in Holland, where they first took us
nb Vi var så håpefulle i Ieiren her i Holland dit de førte oss
en KMail could not recognize the location of the attachment (%‧); you have to specify the full path if you wish to attach a file
nb KMail klarte ikke å finne ut hvor vedlegget er (% ‧). Du må skrive inn hele stien til fila hvis du vil legge den ved
Viser side 1. Fant 771 setninger matching frasen full throttle.Funnet i 9,141 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.