Oversettelser til norsk bokmål:

 • bånn gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • bånn pinne   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • full gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt gasspådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt pådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • klampen i bånn   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control

Andre betydninger:

 
A maximum level of speed, effort, or risk.
 
All out; at maximum speed, effort, or risk.
 
A maximum setting on an engine or motor control.

    Vis declension

Setningseksempler med "full throttle", oversettelse minne

add example
en It' s sailing at full throttle
nb Den seiler av gårde i ‧ km i timen
en Going to full throttle
nb Gir full gass
en It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled out
nb Bilen var rigget til å kjøre etfor kaien
en Ease up on the throttle
nb Lett på gassen
en Radiation is coming from the damaged throttle
nb Strålingen er fra spjeldmontasjen
en Throttling back for starboard turn
nb Klar til vending!
en The throttle jammed open!
nb Håndtaket sitter fast!
en Next to the throttle is the air speed gauge
nb Ved siden av gassen er hastighetsmåleren
en We also have abnormal vibrations in engines one and two.I had no choice but to throttle back
nb Vi har vibrasjoner i motor ‧ og ‧, så jeg måtte senke farten
en If you say " I told you so ", I' il throttle you!
nb Sier du " hva sa jeg? ", så kveler jeg deg!
en Astern full it is, sir
nb Fullt akterut skal bli
en { y: i} Ever since our dad was hung out { y: i} to dry ‧ years ago, { y: i} Momma' s had her hands full
nb { y: i} Da pappa hengte seg for ‧ år siden, { y: i} fikk mamma hendene fulle
en I want a full refund
nb Vi skal ha tilbake pengene
en What does Homeland Defence need with a truck full of cheese anyway?
nb Hva skal Ministeriet med et lass ost?
en In case you haven' t noticed, we' ve got ourselves one hospital chock- full of monkey interns, and news flash, your job is to catch whatever they' re flinging
nb Hvis dere ikke har sett det, har vi et sykehus fullt av dumme turnuskandidater, og deres jobb er å ordne opp etter dem
en Then I will demonstrate that I am fit to return to full diving duty
nb Da skal jeg bevise at jeg kan gå tilbake til aktiv dykkertjeneste
en You must complete three tasks Before the moon is full
nb De må klare tre oppgaver før fullmånen
en Uh, not an entire ‧ full of them
nb Ikke et fuIIsatt
en His full strength' s gathered
nb Han har samlet alle styrker
en Would you like it set to music, with a full orchestra?
nb Vil du ha det arrangert med fullt orkester?
en I saw them waiting for you in the You' re Full of Crap Ward
nb Jeg så de ventet på deg i " Du er full av dritt "- avdelingen
en The document will be generated as a full latex document since all the include will be generated before the \\begin[document } and \\end{document } commands
nb Dokumentet vil bli laget som et fullstendig LaTeX-dokument, siden alt som skal tas med vil bli laget før kommandoene « \\ begin[ document } » og « \\ end{ document } »
en In that case... this is your fee, paid in full, as agreed
nb I så fall får du her hele honoraret ditt
en What direction might a young fella go on a night of full moon?
nb Hvilken vei kan du tro at en ung fyr vil spasere en fullmånenatt?
Viser side 1. Fant 771 setninger matching frasen full throttle.Funnet i 4,107 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.