Oversettelser til norsk bokmål:

 • bånn gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • bånn pinne   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • full gass   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt gasspådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • fullt pådrag   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control
 • klampen i bånn   
  (Noun  )
   
  a maximum setting on an engine or motor control
   
  a maximum setting on an engine or motor control

Andre betydninger:

 
A maximum level of speed, effort, or risk.
 
All out; at maximum speed, effort, or risk.
 
A maximum setting on an engine or motor control.

    Vis declension

Setningseksempler med "full throttle", oversettelse minne

add example
It' s sailing at full throttleDen seiler av gårde i ‧ km i timen
Going to full throttleGir full gass
It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled outBilen var rigget til å kjøre etfor kaien
Throttling back for starboard turnKlar til vending!
Radiation is coming from the damaged throttleStrålingen er fra spjeldmontasjen
If you say " I told you so ", I' il throttle you!Sier du " hva sa jeg? ", så kveler jeg deg!
Next to the throttle is the air speed gaugeVed siden av gassen er hastighetsmåleren
We also have abnormal vibrations in engines one and two.I had no choice but to throttle backVi har vibrasjoner i motor ‧ og ‧, så jeg måtte senke farten
The throttle jammed open!Håndtaket sitter fast!
Ease up on the throttleLett på gassen
It' s been a week full of surprisesUka er full av overraskelser
%‧ % probability of being spam with confidence %‧ %. Full report: Probability=%‧ Confidence=%% ‧ % sannsynlighet for å være søppelpost med konfidens % ‧ %. Full rapport: Sannsynlighet=% ‧ Konfidens=%
Just a basement full of skunk fill jars, in some crap farmer houseDet er bare en kjeller full av hermetikk, på en gammel bondegård
I now feel I have a full grasp of lmpressionismJeg føler klart at jeg nå forstår impresjonismen
Please enable the desktop effects to get full transparency support in SuperKarambaFor å få støtte i SuperKaramba for full gjennomsiktighet må skrivebordseffekter slås på
Remember our pact: full disclosureIkke glem pakten
Use full email address for retrievalBruk hele e-postadressen for henting
The gods left a shovel full of sand to keep us upGud har kastet en spade med sand under oss
I' m sorry you got stuck here, but I' ve had my hands full this weekBeklager at du ble sittende her, men jeg har vært opptatt denne uka
YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday nameYYYY Året med århundre som desimaltall. YY Året uten århundre som desimaltall. MM Måneden som desimaltall. mM Måneden som desimaltall. KORTMÅNED De første tre bokstavene til navnet på måneden. MÅNED Månedens fulle navn. DD Dagen i måneden som desimaltall. dD Dagen i måneden som desimaltall. KORTUKEDAG De første tre bokstavene i navnet på ukedagen. UKEDAG Det fulle navnet på ukedagen
To-do list view uses full windowGjøremålliste vises i fullt vindu
They shall not hurt, nor destroy, in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the Lord... as the waters cover the sea. "" lngen skader eller ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. "" For landet er fylt av kjennskap til Herren-- som vannet dekker havets bunn. "
But we were all full of hope in the camp here in Holland, where they first took usVi var så håpefulle i Ieiren her i Holland dit de førte oss
KMail could not recognize the location of the attachment (%‧); you have to specify the full path if you wish to attach a fileKMail klarte ikke å finne ut hvor vedlegget er (% ‧). Du må skrive inn hele stien til fila hvis du vil legge den ved
Viser side 1. Fant 771 setninger matching frasen full throttle.Funnet i 3,615 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.