Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
a verb that is accompanied by a direct object
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
Verb Entailment (for some verbs onlyVerbavledning (bare for noen verb
This verb is normally used only in the third person.Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs onlySynonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
Verb Frames (examples of useVerbstruktur (eksempler på bruk
Cause To (for some verbs onlyGrunn til (bare for noen verb
Get to the verbKom rett på sak
A sentence normally has a subject and a verb.En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be usedFant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
Yeah, but everything' s always in transitionJa, men alt er i stadig forandring
Lubricates the transition from one plane to anotherDet smører overgangen fra ett plan til et annet
Transition effectOvergangseffekt
Transition ElementsTransisjonsmetaller
Transition MetalTransisjonsmetall
The reproduction has been stolen in transitReproduksjonen er stjålet i transitt
Random TransitionVilkårlig overgang
Gentlemen, I' d like you to meet Lieutenant Zachary Garber of our own New York Transit Authority PoliceMine herrer, dette er overbetjent Zachary Garber fra vart eget New York transportpoliti
The status board pinpoints the disposition of every Transit Authority patrolman presently in the fieldTavlen viser den nøyaktige posisjonen til hver enkelt trafikkpoliti- betjent som er ute i felten
& Basic: Convert to transitional (X)HTMLGrunnleggende omgjøring til (X) HTML
This is the headquarters of the Transit Police, which occupies the entire second floor of this buildingDette er trafikkpolitiets hovedkvarter, som holder til i hele andre etasje
There' il be some time for transitionDu får litt tid på deg
Default transitionStandardovergang
Activity TransitionAktivitetsoverføring
Inspector, I have Lieutenant Patrone of the Transit Police on the lineJeg har overbetjent Patrone fra trafikkpolitiet på linjen
It is not clear to me when the transition from mother to horse takes placeDet er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 5,52 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.