Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
a verb that is accompanied by a direct object
 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
en Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be used
nb Fant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
en This verb is normally used only in the third person.
nb Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
en Verb Entailment (for some verbs only
nb Verbavledning (bare for noen verb
en Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs only
nb Synonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
en A sentence normally has a subject and a verb.
nb En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
en Cause To (for some verbs only
nb Grunn til (bare for noen verb
en Get to the verb
nb Kom rett på sak
en Verb Frames (examples of use
nb Verbstruktur (eksempler på bruk
en State Transition
nb Tilstandsoverføring
en OK, we talked about transition
nb Greit.Vi snakket om overgang
en And when you die, and die you shall... your transition shall be to the sound of
nb Og når dere dør, og dø skal dere... skal overgangen skje til lyden av
en Gentlemen, I' d like you to meet Lieutenant Zachary Garber of our own New York Transit Authority Police
nb Mine herrer, dette er overbetjent Zachary Garber fra vart eget New York transportpoliti
en You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
nb Du er i ferd med å avslutte sikkermodus. Overføringene vil ikke lenger være krypterte. Dette innebærer at uvedkommende kan få tilgang til informasjonen du overfører
en Transition Metal
nb Transisjonsmetall
en This is the headquarters of the Transit Police, which occupies the entire second floor of this building
nb Dette er trafikkpolitiets hovedkvarter, som holder til i hele andre etasje
en It is not clear to me when the transition from mother to horse takes place
nb Det er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
en Yeah, but everything' s always in transition
nb Ja, men alt er i stadig forandring
en I' ve gone with Lassie because, of course, that satisfies the criteria of being a girl and a dog' s name, thus helping you ease into the transition
nb Jeg har gått for Lassie fordi det tilfredsstiller kriteriene om å være et jentenavn og et hundenavn, og slik hjelper det deg i overgangen
en Default transition
nb Standardovergang
en Transition effect
nb Overgangseffekt
en & Basic: Convert to transitional (X)HTML
nb Grunnleggende omgjøring til (X) HTML
en Not all will be transitioned
nb Alle blir ikke med videre
en Enable transitions
nb Standardovergang
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 4,084 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.