Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
a verb that is accompanied by a direct object
 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
en This verb is normally used only in the third person.
nb Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
en Get to the verb
nb Kom rett på sak
en Verb Entailment (for some verbs only
nb Verbavledning (bare for noen verb
en Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs only
nb Synonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
en Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be used
nb Fant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
en A sentence normally has a subject and a verb.
nb En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
en Cause To (for some verbs only
nb Grunn til (bare for noen verb
en Verb Frames (examples of use
nb Verbstruktur (eksempler på bruk
en There' il be some time for transition
nb Du får litt tid på deg
en State Transition
nb Tilstandsoverføring
en Yeah, but everything' s always in transition
nb Ja, men alt er i stadig forandring
en It is not clear to me when the transition from mother to horse takes place
nb Det er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
en Transition Metal
nb Transisjonsmetall
en You could be experiencing some transitional anger caused by the shooting
nb Du kan lide av overført sinne Forårsaket av skyteepisoden
en A transit cop spotted Kimble on the El, he is heading toward Balbo
nb En trafikkpurk så Kimble på høybanen mot Balbo
en You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transit
nb Du er i ferd med å starte sikkermodus. Alle overføringer blir krypterte om ikke annet er sagt. Dette betyr at ingen uvedkommende lett kan få tilgang til det du overfører
en Transit cop
nb Trafikkpolitiet
en I' ve gone with Lassie because, of course, that satisfies the criteria of being a girl and a dog' s name, thus helping you ease into the transition
nb Jeg har gått for Lassie fordi det tilfredsstiller kriteriene om å være et jentenavn og et hundenavn, og slik hjelper det deg i overgangen
en Lubricates the transition from one plane to another
nb Det smører overgangen fra ett plan til et annet
en Transition metals
nb Transisjonsmetaller
en And unfortunately it' s become detained in transit a little
nb Dessverre ble den heftet på reisen
en Default transition
nb Standardovergang
en I' m in a transition phase right now
nb Jeg er i en overgangsfase
en The drop down box labeled Blending: contains the options to make a smooth transition (blend) from the wallpaper as it changes to the background
nb Det tredje fanebladet, Avansert, inneholder oppsett for å lage en jevn overgang fra tapet til bakgrunn
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 3,368 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.