Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
a verb that is accompanied by a direct object
 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
en A sentence normally has a subject and a verb.
nb En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
en Verb Frames (examples of use
nb Verbstruktur (eksempler på bruk
en Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs only
nb Synonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
en Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be used
nb Fant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
en This verb is normally used only in the third person.
nb Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
en Get to the verb
nb Kom rett på sak
en Cause To (for some verbs only
nb Grunn til (bare for noen verb
en Verb Entailment (for some verbs only
nb Verbavledning (bare for noen verb
en You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
nb Du er i ferd med å avslutte sikkermodus. Overføringene vil ikke lenger være krypterte. Dette innebærer at uvedkommende kan få tilgang til informasjonen du overfører
en I know it' s a lot to ask, but this is a difficult transition for them
nb Det er mye å be om, men det er en stor omveltning for dem
en The status board pinpoints the disposition of every Transit Authority patrolman presently in the field
nb Tavlen viser den nøyaktige posisjonen til hver enkelt trafikkpoliti- betjent som er ute i felten
en & Basic: Convert to transitional (X)HTML
nb Grunnleggende omgjøring til (X) HTML
en Transition metals
nb Transisjonsmetaller
en But the only cops allowed to live outside New York were transit cops.Because the Transit Authority was also run by Jersey and Connecticut
nb Men befordringsbetjenter var de eneste som fikk bo utenfor New York
en Not all will be transitioned
nb Alle blir ikke med videre
en You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transit
nb Du er i ferd med å starte sikkermodus. Alle overføringer blir krypterte om ikke annet er sagt. Dette betyr at ingen uvedkommende lett kan få tilgang til det du overfører
en Activity Transition
nb Aktivitetsoverføring
en Gentlemen, I' d like you to meet Lieutenant Zachary Garber of our own New York Transit Authority Police
nb Mine herrer, dette er overbetjent Zachary Garber fra vart eget New York transportpoliti
en Inspector, I have Lieutenant Patrone of the Transit Police on the line
nb Jeg har overbetjent Patrone fra trafikkpolitiet på linjen
en The reproduction has been stolen in transit
nb Reproduksjonen er stjålet i transitt
en Transition effect
nb Overgangseffekt
en It is not clear to me when the transition from mother to horse takes place
nb Det er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
en A transit cop spotted Kimble on the El, he is heading toward Balbo
nb En trafikkpurk så Kimble på høybanen mot Balbo
en This is the headquarters of the Transit Police, which occupies the entire second floor of this building
nb Dette er trafikkpolitiets hovedkvarter, som holder til i hele andre etasje
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 2,55 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.