Oversettelser til engelsk:

 • tooth           
  (Noun  ) (verb, noun   ) [human]
   
  saw tooth
   
  biological tooth
   
  biological tooth
 • cog   
  (verb, noun   )
 • prong   
  (noun   )
 • tine   
  (Noun  ) (noun   )
   
  prong
 • teeth   

Andre betydninger:

 
tooth

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (4)

Steve Tanner
Steve Tanner
tann for tann
eye for an eye
tannlege
; dentist
øye for øye, tann for tann
; eye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth

    Vis declension

Setningseksempler med "tann", oversettelse minne

add example
nb Jeg kuttet knoken min mot tanna hans, ikke sant?
en I cut my knuckle knocking his teeth out, right?
nb Vet du hva jeg hater ved tannleger?
en You know what I hate about dentists?
nb Vel, tidens tann har fart fint med deg
en Well, time has been good to you
nb Utrolig at jeg har noe på tanna
en I can' t believe I have something on my teeth.Get it off, get it off
nb Nei, det var du tydelig på da du ble sammen med tannlegen
en No, no, no.You made that very clear when you shacked up with that, uh mark, the orthodontist
nb Gærningen har blod på tann
en Crazy buck' s gone blood simple
nb Jeg skal kjøre datteren min til tannlege
en My daughter has to go to the dentist
nb Du er den eneste tannlegen, jeg kjenner, som ikke tjener penger
en Only dentist I know who can' t make money.Oh, really?
nb Men da jeg felte min første tann og ingen la ‧ dollar under puten min, bestemte jeg meg for å bli sykepleier
en But when I lost my first tooth, and nobody left $‧ ‧, ‧ under my pillow, I decided to become a nurse
nb Kan du gi oss navnet på legen eller tannlegen din?
en Could you give us the name of your doctor or your dentist?
nb Er du ikke bare tannlegen min?
en Aren' t you just my orthodontist?
nb Har hver tann en historie?
en They each have a story?
nb Duane Tanner har et slikt arr
en Duane Tanner' s got a scar like that.But I know him
nb Kun A- er, Harvard, blir tannlege
en Straight As, Harvard, grow up and be a dentist
nb Tannen min bringer lykke, bror
en My tooth brings special luck, brother
nb Rick er tannlege
en Rick is a periodontist
nb " Jeg vil like gjerne at tannlegen skal borre
en " I' d be equally as willing For a dentist to be drilling
nb Jeg skal ha rotfylling i en tann den samme uken
en I' m having my root canal the same week
nb Hos tannlegen?
en At the dentist?
nb Blir du med til tannlegen?
en You want to go with me to the dentist?
nb tannlegen min ut som deg, ville jeg tatt en rotfylling i våken tilstand
en Boy, if my dentist looked like you I' d stay awake during a root canal
nb Jeg ser at parykken min har kommet tilbake fra tannlegen
en Well, I see my wedding headdress is back from the dentist
nb En tannlege i byen gjør det
en A dentist in town does it
Viser side 1. Fant 70 setninger matching frasen tann.Funnet i 0,224 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.