Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
   
  process of developing
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress             
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utvikling
biological development
bærekraftig utvikling
sustainable development
demografisk utvikling
demographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling
European Bank for Reconstruction and Development
historisk utvikling
historical evolution
indikator for bærekraftig utvikling
sustainable development indicator
industriell utvikling
industrial development
kulturell utvikling
cultural development
lokal utvikling
local development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
Organisation for Economic Co-operation and Development
regional utvikling
regional development
sosial utvikling
social development
testdrevet utvikling
test-driven development
urban planlegging- og utvikling
urban planning and development
økologisk utvikling
ecodevelopment
økonomisk utvikling
economic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
nb ECDC deltar for tiden i revisjonen av WHOs retningslinjer vedrørende tuberkulose og flyreiser, og har koordinert et prosjekt med sikte på utvikling av retningslinjer i forbindelse med overføring av smittsomme sykdommer på luftfartøy.
en ECDC is currently participating in the revision of the World Health Organization’s guidelines on tuberculosis and air travel, and coordinated a project on the development of guidelines for infectious diseases transmitted on aircrafts.
nb Og din utvikling av følelser forstyrrer
en And your development of emotions is disturbing
nb Selv om effektiv antibiotika generelt er lett tilgjengelig, er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) fortsatt en hyppig årsak til sykdom og dødsfall i både utviklings- og industriland.
en Despite good access to effective antibiotics, Streptococcus pneumoniae (pneumococci) is still a major cause of disease and death in both developing and developed countries.
nb Utviklinger innen folkehelse
en Public health development
nb igangsette anvendt vitenskapelig forskning og prosjekter med henblikk på gjennomførbarhet, utvikling og forberedelse av aktivitetene
en Initiate applied scientific studies and projects for the feasibility, development and preparation of its activities
nb Tro det eller ei, personlig utvikling
en Believe it or not, personal growth
nb Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdien
en There have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
nb HIV-infeksjon øker sannsynligheten for slik utvikling, mens forebyggende tiltak reduserer risikoen.
en HIV infection increases the likelihood of progression while preventive therapy reduces this risk.
nb Utviklingens neste skritt: menneske og dator!
en The next level of evolution!
nb Det avholdes årlig møter med medlemsstatene og interessenter for å overvåke utviklingen og tilpasse ECDCs opplæringsstrategi:
en Annual Meetings with Member States and with stakeholders are being organized to monitor progress and refine the ECDC training strategy:
nb års utvikling-- og vi har knapt berørt menneskets enorme potensial
en years of evolution...... and we' ve barely tapped the vastness of human potential
nb Det har skjedd en utvikling
en We got a development
nb Er det en riktig utvikling, synes du?
en ls that heading in the right direction?
nb Mytologi er en av de primære motivasjonene for kulturell utvikling!
en Mythology is one of the primary motivations for culturaI development!
nb - Støtte til utviklingen av kommunikasjonskapasiteter i medlemsstatene
en - Support the development of Member States communication capacities.
nb Jeg jobber for Umbrella selskaper, i et hemmelig laboratorium med utvikling av eksperimentelle bio- våpen
en I worked for the Umbrella Corporation, in a secret laboratory developing experimental viral weaponary
nb 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.
en The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
nb Det er under utvikling
en At progress unremittinglyThe nothing important can replace
nb Nei, vi bare rapporterer en positiv utvikling i dietten
en Oh, no.We' re merely reporting a positive advancement in the diet
nb & dolphin; er en filbehandler for & kde; som har til hensikt å gi bedre brukbarhet i brukerflaten. & dolphin; er ikke ment å være en konkurrent til & konqueror;. & kde; s standard filbehandler. & dolphin; vil bare være en filbehandler, mens & konqueror; er en universalfremviser for mange filyper. Denne tilnærmingen for utvikling gir en konsentrasjon om å gjøre brukerflaten bedre for den spesifikke oppgaven med vanlig filbehandling
en & dolphin; is a file manager for & kde; which aims to improve usability at the user interface level. & dolphin; is not intended to be a competitor to & konqueror;. & dolphin; focuses only on being a file manager whereas & konqueror; is a universal viewer of many file types. This development approach allows for concentrating on optimizing the user interface for the specific task of file management
nb En overraskende utvikling
en An unexpected development
nb utvikling av opplæringsmateriell
en Develop training material
nb Fellesnevneren er den potensielle utviklingen av en sykdom med generelle blødninger – som ofte fører til dødsfall.
en The common denominator is the possible emergence of a disease with general bleedings – often leading to death.
nb Disse utviklingene...Jeg håper de er til det beste?
en These developments...... I trust are for the best?
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,201 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.