Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
   
  process of developing
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress             
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utviklingbiological development
bærekraftig utviklingsustainable development
demografisk utviklingdemographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utviklingEuropean Bank for Reconstruction and Development
historisk utviklinghistorical evolution
indikator for bærekraftig utviklingsustainable development indicator
industriell utviklingindustrial development
kulturell utviklingcultural development
lokal utviklinglocal development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklingOrganisation for Economic Co-operation and Development
regional utviklingregional development
sosial utviklingsocial development
testdrevet utviklingtest-driven development
urban planlegging- og utviklingurban planning and development
økologisk utviklingecodevelopment
økonomisk utviklingeconomic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
ECDC deltar for tiden i revisjonen av WHOs retningslinjer vedrørende tuberkulose og flyreiser, og har koordinert et prosjekt med sikte på utvikling av retningslinjer i forbindelse med overføring av smittsomme sykdommer på luftfartøy.ECDC is currently participating in the revision of the World Health Organization’s guidelines on tuberculosis and air travel, and coordinated a project on the development of guidelines for infectious diseases transmitted on aircrafts.
Og din utvikling av følelser forstyrrerAnd your development of emotions is disturbing
Selv om effektiv antibiotika generelt er lett tilgjengelig, er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) fortsatt en hyppig årsak til sykdom og dødsfall i både utviklings- og industriland.Despite good access to effective antibiotics, Streptococcus pneumoniae (pneumococci) is still a major cause of disease and death in both developing and developed countries.
Utviklinger innen folkehelsePublic health development
igangsette anvendt vitenskapelig forskning og prosjekter med henblikk på gjennomførbarhet, utvikling og forberedelse av aktiviteteneInitiate applied scientific studies and projects for the feasibility, development and preparation of its activities
Tro det eller ei, personlig utviklingBelieve it or not, personal growth
Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdienThere have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
HIV-infeksjon øker sannsynligheten for slik utvikling, mens forebyggende tiltak reduserer risikoen.HIV infection increases the likelihood of progression while preventive therapy reduces this risk.
Utviklingens neste skritt: menneske og dator!The next level of evolution!
Det avholdes årlig møter med medlemsstatene og interessenter for å overvåke utviklingen og tilpasse ECDCs opplæringsstrategi:Annual Meetings with Member States and with stakeholders are being organized to monitor progress and refine the ECDC training strategy:
års utvikling-- og vi har knapt berørt menneskets enorme potensialyears of evolution...... and we' ve barely tapped the vastness of human potential
Det har skjedd en utviklingWe got a development
Er det en riktig utvikling, synes du?ls that heading in the right direction?
Mytologi er en av de primære motivasjonene for kulturell utvikling!Mythology is one of the primary motivations for culturaI development!
- Støtte til utviklingen av kommunikasjonskapasiteter i medlemsstatene- Support the development of Member States communication capacities.
Jeg jobber for Umbrella selskaper, i et hemmelig laboratorium med utvikling av eksperimentelle bio- våpenI worked for the Umbrella Corporation, in a secret laboratory developing experimental viral weaponary
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
Det er under utviklingAt progress unremittinglyThe nothing important can replace
Nei, vi bare rapporterer en positiv utvikling i diettenOh, no.We' re merely reporting a positive advancement in the diet
& dolphin; er en filbehandler for & kde; som har til hensikt å gi bedre brukbarhet i brukerflaten. & dolphin; er ikke ment å være en konkurrent til & konqueror;. & kde; s standard filbehandler. & dolphin; vil bare være en filbehandler, mens & konqueror; er en universalfremviser for mange filyper. Denne tilnærmingen for utvikling gir en konsentrasjon om å gjøre brukerflaten bedre for den spesifikke oppgaven med vanlig filbehandling& dolphin; is a file manager for & kde; which aims to improve usability at the user interface level. & dolphin; is not intended to be a competitor to & konqueror;. & dolphin; focuses only on being a file manager whereas & konqueror; is a universal viewer of many file types. This development approach allows for concentrating on optimizing the user interface for the specific task of file management
En overraskende utviklingAn unexpected development
utvikling av opplæringsmateriellDevelop training material
Fellesnevneren er den potensielle utviklingen av en sykdom med generelle blødninger – som ofte fører til dødsfall.The common denominator is the possible emergence of a disease with general bleedings – often leading to death.
Disse utviklingene...Jeg håper de er til det beste?These developments...... I trust are for the best?
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,378 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.